Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie “Biedronki” w miesiącu czerwcu.

Tematyka tygodniowa: I Wszystkie dzieci nasze są!II Tutaj mieszkam. III. Witaj lato! IV. Sto lat dla tatusiów.V. Wakacyjne plany. Cele ogólne : – wdrażanie do okazywania szacunku i życzliwości wobec kolegów oraz osób dorosłych, – rozwijanie wiedzy, o najbliższym otoczeniu dziecka, – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych charakterystycznych dla danej pory roku, – wzmacnianie więzi rodzinnych, – zapoznanie dzieci […]

Czytaj dalej

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w miesiącu maju.

TEMATYKA TYGODNIOWA: Polska- nasza ojczyzna. Kolorowy maj.  Wyprawa na majową łąkę. Kocham moją mamusię CELE OGÓLNE Rozwijanie przynależności narodowej, utrwalanie wiadomości nt., flagi, godła oraz hymnu; przypomnienie nazwy stolicy Polski.  Kształtowanie szacunku dla wszelkich przejawów życia w przyrodzie- zachęcanie do wnikliwej obserwacji zachodzących w niej zmian.  Utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące oraz jej mieszkańców. […]

Czytaj dalej