Podziękowanie.

Aktualności

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w głosowaniu nad projektem do Budżetu Obywatelskiego dotyczącego naszych przedszkoli.

Niestety ilość zdobytych głosów była niewystarczająca.

poniżej zestawienie głosowania :

Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej głosów uzyskał projekt „BEZPIECZNE KATOWICE” dotyczący zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach Podlesiu, który zebrał aż 11 285 głosów mieszkańców. Koszt realizacji projektu wyniesie 900 tys. zł. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący rewitalizacji stawu Kozubek i utworzenie wokół niego zielonej strefy wypoczynku dla mieszkańców. Staw znajduje się przy ul. Obroki, na terenie po byłej kopalni węgla kamiennego „Kleofas”. Ten projekt otrzymał 8 221 głosów (wartość zadania 1,8 mln zł) i  jest to zadanie o charakterze dwuletnim, więc jego realizację Zakład Zieleni Miejskiej zakończy w 2023 r. Trzecie miejsce zajęło zadanie dotyczące Modernizacji boisk sportowych dla mieszkańców Katowic zlokalizowanych przy Szkole Podstawowej nr 54 (7 392 głosy),  jednak wartość tego zadnia, nie mieściła się w wolnych środkach po odliczeniu wartości dwóch pierwszych zadań. Dlatego zgodnie z Regulaminem BO do realizacji przeznacza się kolejny projekt, który mieści się w tej puli, a więc z miejsca czwartego, i jest to „SkończMY ze smogiem w Katowicach” o wartości 100 tys. zł, który uzyskał 7 162 głosy.