PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ W MIESIĄCU MAJU

Aktualności

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W GRUPIE  „SMOKI” W MIESIĄCU MAJU

TEMATYKA TYGODNIOWA:

 1. Muzyka jest wszędzie – wiosenne inspiracje.
 2. Gdzie jest najciekawsze miejsce na świecie?
 3. Czyim domem jest łąka?
 4. Jak daleko pada jabłko od jabłoni?

CELE OGÓLNE

 • Słuchanie i śpiewanie piosenek (zbiorowo i indywidualnie), gra na instrumentach perkusyjnych.
 • Doskonalenie wrażliwości muzycznej i poczucia rytmu (łączenie ekspresji muzycznej i ruchowej).
 • Zapoznanie z wybranymi zabytkami w Europie i na świecie: most Karola, wieżę Eiffla, Koloseum, piramidę w Gizie, Statuę Wolności, Big Bena.
 • Rozpoznawanie roślin i zwierząt żyjących na łące.
 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej.
 • Wzbogacanie wiedzy o motylach i wybranych faktach z życia pszczół.
 • Dostrzeganie podobieństwa między członkami rodziny.
 • Poznawanie wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno; dążenie do ich zrozumienia i przeżywania.
 • Ćwiczenia ortofoniczne, ruchowo- graficzne, słuchowe.
 • Stwarzanie okazji do przeliczania, klasyfikowania, segregowania; doskonalenia orientacji przestrzennej.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.
 • Działanie twórcze w różnych dziedzinach aktywności m.in. stwarzanie okazji do ekspresji za pomocą ruchu, gestu, mimiki.
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe.
 • Zabawy na świeżym powietrzu spacery

Realizacja programu:

 „Czytam- bawię się i uczę”   

„Kodowanie to przygoda – ruch, nauka i zabawa”

“Z Guciem poznajemy świat emocji i liter”