Rekrutacja 2021

Rekrutacja do  przedszkola na rok szkolny 2021-2022 będzie trwała od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00 do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00.

Rekrutacja dotyczy tylko dzieci zdrowych – bez orzeczenia.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na poniższej stronie internetowej:

https://katowice.formico.pl

Informacje dotyczące wypełnionych wniosków:

Wypełniony formularz  należy  wydrukować, podpisać i  dostarczyć  do  przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

W procesie naboru nie uczestniczą już dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli  pisemną 
“Deklarację  kontynuowania wychowania przedszkolnego”.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
od 01 marca 2021 r. do 04 marca 2021 r.

2.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
od 12 marca 2021 r. od godz. 11:00
do 24 marca 2021 r. do godz. 15:00
Terminy w postępowaniu uzupełniającym
od 14 lipca 2021 r. od godz. 08:00
do 16 lipca 2021 r. do godz. 15:00


3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
od 22 marca 2021 r. od godz. 8:00
do 02 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00
Terminy w postępowaniu uzupełniającym
od 16 lipca 2021 r. od godz. 8:00
do 21.lipca 2021 r. do godz. 10:00

4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym – 05 kwietnia 2021 r. o godz. 13:00
Terminy w postępowaniu uzupełniającym – 23 lipca 2021 r. o godz. 13:00

5.Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym
od 6 kwietnia 2021 r. od godz. 09:00
do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00

Terminy w postępowaniu uzupełniającym
od 26 lipca 2021 r. od godz. 08:00
do 28 lipca 2021 r. do godz. 15:00

6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym – 19 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00
Terminy w postępowaniu uzupełniającym – 02 sierpnia 2021 r. o godz. 15:00

Pełna treść ZARZĄDZENIA NR 1436/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
z dnia 26 stycznia 2021 r.