Kadra

Fachową opiekę nad naszymi wychowankami sprawuje
wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana
i odpowiedzialna kadra pedagogiczna oraz zespół specjalistów:

– psycholog,
– logopeda,
– rehabilitant ruchowy,
– rehabilitant SI,
– oligofrenopedagodzy,
– tylopegagog;

Dyrektor przedszkola:

mgr Ewa Kaleta

Kadra pedagogiczna:

Grupa „Misie”

      pani Joanna Ł.
      pani Joanna A.
      pani Bożena K.

Grupa “Biedronki”

            pani Beata M. – T.
      pani Ewa B.-J.
      pani Iwona K.

Grupa „Smoki”

        pani Patrycja P.
       pani Izabela S.
     pani Anna D.

Grupa „Motylki”

      pani Anna O.
    pani Ewa K.
          pani Bożena K.

Pozostały personel:

pani mgr Anna – neurologopeda,

pani mgr Joanna – psycholog,

pani mgr  Monika – katecheta,

pani mgr Agata – rehabilitantka,

pani mgr Małgorzata – rehabilitantka,

pani Katarzyna – intendent,

pani Jolanta,

pani Justyna,

pani Monika,

pani Katarzyna,

pani Ania,

pani Krysia,

pani Ewa,

      oraz nasi panowie:

Marian – dozorca,

Zygmunt- dozorca,

Jacek – konserwator,

Stanisław – ogrodnik.