Ubezpieczenie Dzieci

Ubezpieczenie grupowe  od następstw nieszczęśliwych wypadków
dla dzieci na okres 15.09.2017r. – 14.09.2018r.

Nr polisy ubezpieczeniowej AXA :921 03 961